Kynologická Komise
Předsedkyně kynologické komiseMgr. Lenka Trčková Ph.D
Členka kynologické komiseŠimková Lenka
Členka kynologické komiseKotoučková Kateřina
Členka kynologické komiseKrečmerová Iveta
Členka kynologické komiseWilčková Katka
Členka kynologické komiseKarlíková Petra
Členka kynologické komiseBednářová Martina
Člen kynologické komiseMVDr. Trčka Ivo
Člen kynologické komiseProsek Michal
Člen kynologické komiseHavrlant Alois
Člen kynologické komiseChyba Zdenek
Člen kynologické komiseMacíček Zdeněk
Čestný člen kynologické komise Ing. .Honeš Milan