Kurzy

Přihlášky do kurzů o první lovecký lístek a pro myslivecké hospodáře ke stažení ZDE:

Proběhly závěrečné zkoušky hospodářů kurzu 2020

Do kurzu hospodářú se v roce 2020 přihlásilo celkem 6 uchazečů. Tito uchazeči, po teoretické výuce která probíhala hned po zahájení tohoto kurzu a nasledné půlroční praxi, skládali ve dnech 26.2 – 27.2.2021 na OMS N.J závěrečné písemné a ústní zkoušky hospodářů kurzu 2020. Písemná část zkoušky, probíhala dne 26.2.2020 od 14 hod. do 20 hod. včetně závěrečného vyhodnocení. Po vyhodnocení všech písemných testů, všichni uchazeči úspěšně postoupili k další ústní zkoušce, která se konala nasledující den 27.2.2020. Ústní zkouška se zkládá celkem ze čtyř předmětů, kdy každý uchazeč odpovídá na jednotlivé otázky v danném předmětu a v časovém limitu. Ústní zkoušky začali od 8 hod. a ukončeny byly v 15 hod. ze závěrečným vyhodnocením zkoušejcích komisařů a následném předáním potvrzení o vykonané zkoušce. Toto předání a celé zkoušky, proběhly v rámci nastavení všech hygienických předpisů a všech restrikcí nařízených vládou ČR v rámci pandemie COVID -19.

OMS N.J všem novým absoloventům kurzu hospodářů 2020 blahopřeje k uspěšně vykonané závěrečné zkoušce.

Myslivosti zdar.

Kurz adeptů r. 2021

Dne 13.2.2021 byl na OMS NJ zahájen nový kurz uchazečů o první lovecký lístek. Adeptský kurz r. 2021 byl zahájen v malé zasedací místnosti .Zahájení kurzu, proběhlo z každým uchazečem zvlášť a to zůvodu aktualní pandemické situace Covid-19 a taky z dodržení dodržení veškerých hygienických předpisů. Do kurzu nastoupilo celkem jedenáct adeptů, kteří kurz zahájí netradičně a to praxí v jednotlvých MS kde požádají o možnost tuto praxi v rámci ročního kurzu vykonávat. Po uvolnění restrikcí, bude těmto adeptům zaslán rozvrh teoretické výuky, v minimálním rozsahu 50 hod. které jsou schválené v rámci propozic základního kurzu uchazeče,

Vedoucím tohoto kurzu na zasedání OMR NJ konané dne 10.2.2021 byl schválen předseda Myslivecké komise p. Vojmír Satke,