Telefon: +420 731 482 607 | Email: oms.nj@centrum.cz | Adresa: Kunín 291, 742 53 Kunín | ČÚ: 2300760465/2010 | IČ: 67777422 | Datová schránka: 

Mimořádná opatření na myslivost nedopadají

AKTUÁLNÍ SITUACE

Výkon práva myslivosti je povolen.

Samostatný i společný lov ve dne i v noci je povolen.

AKTUALIZOVÁNO 27. 2. 2021

UPOZORŇUJEME, ŽE NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE MOHOU BÝT V NÁSLEDUJÍCÍCH DNECH ZPŘESŇOVÁNY ČI DOPLŇOVÁNY.

Mimořádná opatření od pondělka 1. 3. 2021:

Výkon práva myslivosti je i nadále považován za činnost obdobnou zaměstnání či podnikání, z většiny omezení má proto výjimku. Připomínáme však, že po celou dobu existence této výjimky ji Ministerstvo zemědělství vysvětluje jako individuální i společný lov organizovaný uživatelem honitby za účelem plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří.

Ministerstvo zemědělství myslivce opět výslovně nabádá, abychom svou činnost omezili na nezbytné minimum a zbytečně se nevystavovali riziku nákazy. Držme se proto v maximální možné míře povoleného účelu (plnění plánu lovu, plnění mimořádných veterinárních opatření a předcházení škodám zvěří) a odložme ostatní aktivity na příznivější dobu.

Co konkrétně to od pondělka bude pravděpodobně znamenat?

Zákaz cest mimo okres pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), pokud se při kontrole prokážeme průkazem či písemným potvrzením osoby, u které vykonáváme myslivost. Minimálně by tedy takový doklad měl obsahovat identifikaci uživatele honitby, místo honitby a jméno držitele. Z mysliveckých dokladů toto splňují Povolenka k lovu, Průkaz mysliveckého hospodáře a Průkaz myslivecké stráže. Kdo nemá žádný z těchto dokladů, tomu musí uživatel honitby vystavit potvrzení.

Zákazy vycházení ve dne i v noci pro myslivce neplatí (máme výjimku – obdobná činnost), nařízení vlády přitom v tomto případě nevyžaduje dokladování práva využít výjimku.

Zákaz pobytu mimo obec bydliště se myslivců vůbec netýká. Ten platí pouze pro rekreační pobyty v přírodě. Myslivost není rekreace.

Zákaz pobývání více než dvou osob na veřejně přístupném místě pro myslivce neplatí (máme hned dvě výjimky současně – 1) obdobná činnost 2) činnost, ke které jsme povinni ze zákona).

Zkoušky (o první lovecký lístek a hospodářské) mohou probíhat (výjimka pro zkoušky z profesních kvalifikací a jiné zkoušky, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti).

Jsme povinni omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti. Zároveň jsme samozřejmě povinni dodržovat všechna platná opatření (respirátory apod.), a to i tam, kde využíváme výjimky z jiného zákazu.

Prodej ulovené zvěře uživatelem honitby koncovému spotřebiteli by zakázán být neměl, protože se obvykle nejedná o prodej z provozovny.

Obchody se zbraněmi a střelivem budou od pondělka uzavřeny. Mají možnost vydávat objednávky provedené přes internet či telefonicky. Je ale na jejich provozovatelích, zda ji využijí.

Pravidla stanovují Nařízení vlády č. 216 a Nařízení vlády č. 217.